Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Kurucová
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrícia Andrašková
2    Martin Angelovič
3    Bibiana Bojkunová
4    Lenka Borodáčová
5    Lea Dudášová
6    Davud Džaferi
7    Patrik Fogoš
8    Katarína Hajduková
9    Christián Hanes
10    Kristián Jarábek
11    Damián Ježyk
12    Jaroslav Kantor
13    Ema Kubalová
14    Martin Mačinga
15    Jakub Martoňák
16    Kristián Matej
17    Laura Mikóová
18    Radoslava Nirházová
19    Roman Nový
20    Samuel Štefan Oros
21    Christos Pantelis
22    Peter Straka
23    Julian Lukas Šarkan
24    Rudolf Šimon
25    Kristián Šlachta
26    Denisa Tóthová
27    Filip Vanc
28    Vincent Vanc
29    Tomáš Gaži
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria