Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Sylvia Šárošiová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Biliková
2    Alexia Broniševská
3    Róbert Fügedy
4    Laura Györgyová
6    Samuel Hrudál
8    Rafaela Jakubíková
9    Frederika Juhásová
11    Laura Kovácsová
13    Laura Lapšanská
14    Ema Marcinčinová
19    Adam Somráky
21    Sofia Šandorová
23    Kristián Šereš
28    Bruno Sabovik
29    Erik Vrbiak
30    Katarína Lišková
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria