Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Elena Vojníková M - F, riaditeľka školy Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Ildikó Hrabinská F- CH, zástupca Rozvrh
Zástupkyňa
kiciildi@gmail.com
 
 
Alžbeta Bujnovská vychovávateľka ŠKD Vychovávateľka
 
 
Mgr. Miriama Butková 1.-4.roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
mbutkova4@gmail.com
Foto Mgr. Beáta Compeľová SJ - OV - EV Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
compelovabeata@centrum.sk
 
 
Mgr. Janka Csabalová 1.-4. roč. Triedna učiteľka: III.A
janka.csabalova@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Drozdová SJ - D Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
drozdovae@centrum.sk
 
 
Mgr. Zita Gargalíková 1. - 4.roč., SJ - HV Triedna učiteľka: I.B
zitusik@gmail.com
 
 
PaedDr. Dušan Havrila katechét Učiteľ
havrilad@centrum.sk
 
 
Mgr. Lenka Hromčová Vychovávateľka ŠKD Učiteľka
lenkahromcova@gmail.com
 
 
Mgr. Aleš Chovanec správca IT Učiteľ
Foto Mgr. Silvia Janovičová NJ-RJ-ON Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
silvia.janovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Keherová 1-4. roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
jkeherova@gmail.com
 
 
Michala Kováčová Vychovávateľ Učiteľka
hrackylilli@azet.sk
Foto Ing. Monika Kukuvková Geo - TchV Rozvrh
Učiteľka
mkukuvkova@gmail.com.sk
 
 
Mgr. Katarína Kurucová RJ-HV-NJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
katarinakurucova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Lukáčová D - Kat. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Makajiová 1.-4.roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
mirkamakajiova@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Marcinová ANJ - BIO - CHE Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
dmarcinova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Martinková Vychovávateľ Učiteľka
maria.martinkova23@gmail.com
 
 
ThLic Jozef Matejovský, PhD. katechét Učiteľ
matejovsky.jo@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Müllerová 1.- 4. roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
lubica.mullerova@gmail.com
Foto Mgr. Júlia Petrišinová 1. - 4. roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Foto PaedDr. Marta Rigdová SJ - VV Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Matúš Spišák katechét Učiteľ
Foto Mgr. Mária Stropkovská 1. - 5. roč. Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Iveta Stuparová M - TchV - ŠP Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Monika Sukopová 1.-4.ročník Rozvrh
Učiteľka
sukopova@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Svetlíková 1. - 4. roč. + NEJ, zástupca Rozvrh
Učiteľka
patricia.svetlikova@gmail.com
 
 
Bc. Jarmila Sýkorová vychovávateľka ŠKD Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Sylvia Šárošiová AJ - SJ - OV Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
sarosiova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Šemeláková BIO - MAT Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
zuzsem0@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Takáčová vedúca ŠKD Vychovávateľka
renatatakacova@azet.sk
 
 
Mgr. Zuzana Tomčíková 1.-4. roč Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
z.tomcikova76@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Vašková AJ - RJ Rozvrh
Učiteľka
betty.vaskova@centrum.sk
 
 
Mgr. Michal Vilčko TSV Rozvrh
Učiteľ
michalvilcko@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Židuliaková 1. - 4. roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria