Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Elena Vojníková MAT - FYZ, riaditeľka školy Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Ildikó Hrabinská FYZ - CHE, zástupca Rozvrh
Zástupkyňa
kiciildi@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Svetlíková 1. - 4. roč. + NEJ, zástupca Rozvrh
Zástupkyňa
patricia.svetlikova@gmail.com
 
 
Alžbeta Bujnovská vychovávateľka ŠKD Vychovávateľka
 
 
Mgr. Miriama Butková Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
mbutkova4@gmail.com
Foto Mgr. Beáta Compeľová SJL - OBN - ETV Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
compelovabeata@centrum.sk
 
 
Mgr. Janka Csabalová čiteľstvo pre primárne vzdelávanie Triedna učiteľka: I.A
janka.csabalova@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Drozdová SJL - DEJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
drozdovae@centrum.sk
 
 
Mgr. Zita Gargalíková SJL - HUV, čiteľstvo pre primárne vzdelávanie Triedna učiteľka: II.B
zitusik@gmail.com
 
 
PaedDr. Dušan Havrila katechét Učiteľ
havrilad@centrum.sk
Foto Mgr. Silvia Janovičová NEJ - RUJ - OBN Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
silvia.janovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Keherová 1. - 4. roč. + PVC + ANJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
jkeherova@gmail.com
 
 
Michala Kováčová vychovávateľka ŠKD Vychovávateľka
hrackylilli@azet.sk
Foto Ing. Monika Kukuvková GEG - THD Rozvrh
Učiteľka
mkukuvkova@gmail.com.sk
 
 
Mgr. Katarína Kurucová RUJ - HUV - NEJ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
katarinakurucova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Lukáčová DEJ - Kat. Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Miroslava Makajiová čiteľstvo pre primárne vzd. + špeciálna pedagogika Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
mirkamakajiova@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Marcinová ANJ - BIO - CHE Rozvrh
Učiteľka
dmarcinova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Martinková vychovávateľka ŠKD Učiteľka
maria.martinkova23@gmail.com
 
 
ThLic Jozef Matejovský, PhD. katechét Učiteľ
matejovsky.jo@gmail.com
Foto Mgr. Júlia Petrišinová 1. - 4. roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Foto PaedDr. Marta Rigdová SJL - VYV Rozvrh
Učiteľka
marta.rigdova@hotmail.sk
 
 
Mgr. Matúš Spišák katechét Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Stropkovská 1.- 5.roč, Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Iveta Stuparová MAT - THD - špeciálna pedagogika Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Monika Sukopová 1. - 4.ročník+ TSV + ANJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
sukopova@gmail.com
 
 
Bc. Jarmila Sýkorová vychovávateľka ŠKD Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Sylvia Šárošiová ANJ - SJL - OBN Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
sarosiova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Šemeláková BIO - MAT Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
zuzsem0@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Takáčová vedúca ŠKD Vychovávateľka
renatatakacova@azet.sk
 
 
Mgr. Zuzana Tomčíková 1.- 4. roč + ANJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
z.tomcikova76@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Vašková ANJ - RUJ Rozvrh
Učiteľka
betty.vaskova@centrum.sk
 
 
Mgr. Michal Vilčko TSV Rozvrh
Učiteľ
michalvilcko@gmail.com
 
 
Mgr. Helena Židuliaková 1. - 4. roč. Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Viera Lauková Iná nepedagogická zamestnankyňa
 
 
Jolana Maťašovská Kuchárka
 
 
Eva Šunová Kuchárka

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria