Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Makajiová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Artim
2    Peter Bekényi
3    Lillien Gajová
4    Ľuboš Gašpar
5    Beatrice Grausová
6    Damián Haidar
7    Michal Hudák
8    Richard Jirchář
9    Christopher Róbert Jordán
10    Oliver Kantor
11    Radoslava Kozubiková
12    Natália Kravcová
14    Gabriel Mitro
15    Viktória Molnárová
16    Filip Nováček
17    Mikuláš Olbricht
18    Vivien Onofrejová
19    Lukáš Papcun
20    Sofia Pištová
21    Roman Regina
22    Ela Schwartzová
23    Damián Vasilík
24    Nicolette Vincová
25    Nina Halašová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria