Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Csabalová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Stanislav Bati
2    Dominik Bujňák
3    Debora Čunderlíková
4    Sofia Ferenczyová
5    Simon Haus
6    Tobias Heidecker
7    Matej Horňák
9    Matúš Jacko
10    Lillien Kašubová
11    Michal Klobušník
12    Sára Mačugová
13    Sofia Mačugová
14    Paula Mitrová
15    Marcel Možný
16    Kristína Neckárová
17    Tobiáš Prokop
18    Simona Račková
19    Zuzana Segedová
20    Radovan Suďa
21    Tamara Suďová
22    Daniel Štofanko
23    Patrik Thomas Trusa
24    Marko Zelek
25    Lucia Gažiová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria