Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Helena Židuliaková
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Natália Antalová
2    Medin Emini
3    Michal Forgáč
4    Marco Ondrej Homa
5    Ema Horňáková
6    Oliver Chovanec
7    Kristína Kifferová
8    Emma Kleščinská
9    Lilli Kováčová
10    Tomáš Kravec
11    Olívia Kuchtová
12    Martin Mičko
13    Matúš Mičko
14    Oliver Papcun
15    Kristína Petraníková
16    Sebastián Rogozinski
17    Nina Šimková
18    Štefan Lacko
19    Viliam Tamáš
20    Jakub Urbanec
21    Nela Vašková
22    Hana Vidiščaková

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria