Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Keherová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Katarína Bocková
2    Patrik Čižmár
3    Timotej Čovan
4    Lukáš Dávid
5    Ladislav Juda
6    Lenka Klobušníková
7    Alexandra Kostková
8    Nikoleta Lipková
9    Simona Lipková
10    Tereza Lipovcová
11    Matej Lovaš
12    Samuel Mačinga
13    Sabina Martinková
14    Matej Martoňák
15    Marko Opina
16    Stella Pirožinská
17    Šimon Popovič
22    Laura Valková
23    Jiří Pánek
25    Kristína Birošová
26    Lukáš Dubovský

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria