Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Tomčíková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jana Artemenko
2    Alexandra Bekényiová
3    Tadeáš Čampa
4    Laura Čiripová
5    Daniela Dučáková
6    Michal Dzugas
7    Deni Džaferi
8    Eduard Jozef Eliáš
10    Lukáš Győrgy
11    Alexandra Jacková
12    Nela Kromková
13    Adela Marcinčinová
15    Nina Nemčeková
16    Dávid Pusch
17    Victor Andrés Quezada Alulema
18    Tamara Ratkovská
20    Sebastián Skubeň
21    Michaela Svatušková
22    Alexander Takáč
23    Simon Valko-Rokytovský
24    Tobias Valko-Rokytovský
25    Adrián Sabol
26    Lukáš Sukop

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria