Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIV.AV.AVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Šemeláková
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Borodáčová
2    Marián Buza
3    Terézia Dančová
4    Rastislav Dubovecký
5    Diana Dučáková
6    Adrián Fazekas
7    Matej Hamrák
8    Marcus Iľaš
9    Adam Jakubčin
10    Nina Jopeková
11    Katka Kočí
12    Ivana Kravcová
13    Nina Kromková
15    Lea Lacková
16    Liliana Lebedová
17    Oliver Liška
18    Oliver Lovaš
19    Daniela Marcinčáková
20    Filip Migáč
21    Martina Mikuľaková
22    Viktória Palaščáková
23    Nataša Pištová
24    Allison Dayana Quezada Alulema
25    Martina Rušinová
26    Peter Somráky
27    Eva Sotáková
28    Simona Straková
29    Ondrej Šebík
30    Adam Takáč
31    Tadeáš Theisz
32    Tomáš Tóth
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria