Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.AVI.AVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Janovičová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Nina Bednárovská
2    Natália Belejová
3    Radoslava Bojkunová
4    Marek Borovský
5    Dominik Borský
6    Lenka Compeľová
7    Martina Dorčáková
10    Jaroslav Hanzel
13    Lukáš Lazur
15    Edita Paluchová
17    Sara Jessica Račková
18    Michaela Ružbarská
19    Róbert Spišák
20    Sarah Szilágyiová
21    Peter Šlachta
23    Timea Ukropcová
24    Jakub Zubaj
28    Denisa Matiová
29    Lucia Dančová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria