Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIV.AV.AVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Kurucová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Marcos Balog
4    Júlia Bérešová
6    Alena Gargaliková
8    Štefan Mianovský
9    Tomáš Nagy
10    Sára Pavlíková
11    Stanislav Rozmoš
15    Soňa Szilárdiová
16    Peter Šebík
17    Timotej Takáč
18    Zuzana Tebinková
20    Alexandra Weiszová
21    Zuzana Zezulková
22    Dominika Žličařová
25    Laura Helyeiová
26    Patrik Sabol
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola na Fábryho ulici 44 v Košiciach
  Fábryho 44, 040 22 Košice
 • 055/7998444 - riaditeľ školy, fax
  055/7998445 - hospodárka školy
  055/7998446 - zástupca riaditeľa školy
  055/6712628 - školská jedáleň
  fabryho@zsfabke.sk

Fotogaléria